Kontakt – Dominium stav Stavebná spoločnosť

 

DOMINIUM stav, s.r.o.

Kaplna 230

900 84 Kaplna

Adresa kancelárie-office:

DOMINIUM stav, s.r.o.

Pekná cesta 19

831 52 Bratislava-Račapozdravujem

Eduard Ivančík
Tel.: 00421 904 831 706
DOMINIUM invest, s.r.o.
Lipová 6, 900 84 Báhoň
Office: Pekná cesta 19, Bratislava 
IČO: 43995454, IČ DPH: SK2022557174