Rodinný dom Báhoň – Dominium stav Stavebná spoločnosť

Stavebný denník:

6.2 ukončenie hrubej stavby rodinného domu
18.11 zaliata stropná doska. Koncom týždňa sa začne s montážou krovu a pokládkou strešnej krytiny.